તમે જે કહો એ


આ વાર્તા સબરસ ગુજરાતી પર મુકેલ છે. તેના લેખક સુનીલ ઉપાધ્યાય છે.

માણો આ વાર્તા :

તમે જે કહો એ

અને હા, કમેન્ટ્સ પણ ત્યાં જ આપશો.

2 thoughts on “તમે જે કહો એ

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.