એક મહેલ હો સપનો કા

 

સપનાનું ઘર હોય તો કેવું હોય?

જરા વિચારો…….

 બેડરૂમ છે, ડ્રોઈંગ રૂમ છે, મસ્ત પેસેજ છે. સાથે નાનો બગીચો છે. બગીચામાં બેઠા બેઠા મસ્ત ચા ની ચુસ્કીઓ લેતા હોય.  મસ્ત મજાનો દરિયા કિનારો છે, તમારો પોતાનો પ્રાઇવેટ બીચ છે. જયારે મન થાય ત્યારે પાણીમાં ધુબાકા લગાવો અને થઇ જાઓ ફ્રેશ…..આગળ વિચારવાનું કામ તમારું.

આ બધું જ સાથે મળી જાય તો!!!

હા, એ વાત અલગ છે કે આ બધું સાથે મેળવવા માટે આપણે જરૂર ખાલી થઇ જવું પડે. 

અહી ૯ જેટલા ઘર છે, તમને જે પસંદ આવે તો લઇ લો.

 ના લેવાય તો કઈ નહિ, સપના માં આવા ઘરમાં રહેવાના થોડા જ ખિસ્સા ખાલી કરવા પડે છે?

બિન્દાસ રહી આવવાનું, મજા કરી લેવાની.

🙂 🙂 🙂