સમય

 

જરા અમથી વાત …

આ બ્લોગ પર એક પોસ્ટ વાંચી સમય નથી????

તેની ઉપર વિચારતા થોડા શબ્દો ગોઠવાઈ ગયા.

આ શબ્દોને કવિતામાં ઢાળવાનો પ્રયાસ… 

 

હે માનવ,

સમયનું નહિ ભાન તને

વ્યર્થ સમય ને વેડફતો

ને વળી ફરિયાદ કરતો

સમય નથી !!!

હે માનવ,

તું સમયને પકડવા મથતો,

કિન્તુ

એ તો હર પળ સરકતો,

એ તો હંમેશ દોડતો,

એ કોઈ માટે ન રોકાતો,

એ તો એની મોજ માં રહેતો,

એ તો એની ધૂન માં ગાતો ફરતો

હે માનવ,

ફરિયાદ ન કર

તું ચાલ સમયની સાથ

તો

સમય ચાલશે તારી સાથ

મોહમ્મદ રફી

 

આજે ૩૧ જુલાઈ.

આજે મોહમ્મદ રફી ની પુણ્યતિથી છે.

૩૧ વર્ષ પહેલા તે આ દુનિયા છોડીને ચાલી નીકળ્યા હતા.

આજે તેમની યાદ માં તેમના દ્વારા ગવાયેલ એક ગીત.

ચાહૂંગા મૈ તુઝે સાંજ સવેરે

ફિર ભી કભી અબ નામ કો તેરે

આવાઝ મૈ ન દૂંગા

 

દેખ મુઝે સબ હૈ પતા

સુનતા હૈ તું મન કી સદા

મિતવા… મેરે યાર

તુઝકો બાર બાર

આવાઝ મૈ ન દૂંગા…

 

દર્દ ભી તું, ચૈન ભી તું

દરસ ભી તું, નૈન ભી તું

મિતવા… મેરે યાર

તુઝકો બાર બાર

આવાઝ મૈ ન દૂંગા…