પત્નીને ખુશ રાખવાના ઉપાયો


 

સબરસ ગુજરાતીનો આ લેખ વાંચવા જેવો છે. 

પત્નીને ખુશ રાખવાના ઉપાયો      😉

કમેન્ટ્સ ત્યાં જ આપશો.

🙂 🙂 🙂 

Advertisements

8 thoughts on “પત્નીને ખુશ રાખવાના ઉપાયો

   • તમે પતિને ખુશ રાખવાના ઉપાયો ન સુચવી શકો? 🙂

    અને આમ મ્હોં કેમ લટકાવેલું રાખીને ફરો છો?

   • મ્હો લટકેલું નથી. છતાંપણ તમને એવું લાગતું હોય તો…… એક મોટું સ્માઈલ 🙂

   • હવે કાઈક બરાબર – હસતાં રહો યાર – ઉદાસ ચહેરો કોઈને ન ગમે – હસે તેનું ઘર વસે – વસી ગયું હોય તો ટકી રહે – ઘરે જઈને તમે તમારા પતિને હસતાં હસતાં મળો તો તે કેટલા રાજી થઈ જાય 🙂

  • ત્યાં પણ આપી છે! (હજી મોડરેશનમાં હશે એટલે તમને કદાચ દેખાઈ નહીં હોય!)

   ઉપરાંત લેખકને પણ લિન્ક મોકલી છે.

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s