નૂતન વર્ષાભિનંદન

આપ સૌના જીવનમાં ખુશી, ઉલ્લાસ અને ઉમંગનો દીવો આમ જ ઝળહળતો રહે.

ભગવાન આપ સૌના જીવનમાં દરેક રંગ ભરે.

આપ સૌનું જીવન હંમેશા મહેકતું રહે

એવી

વિવિધ રંગો

તરફથી શુભેચ્છા.

 

નવા વર્ષના સાલમુબારક.

નૂતન વર્ષાભિનંદન

Happy New Year