જરૂરી વાત

 

આપણું બાળક જયારે મોટું થઇ જાય ત્યારે આપણે તેના લગ્ન કરાવી દઈએ છીએ. તેને સુખી કરવા માટે. ક્યારેક એવું બને છે કે લગ્નજીવન દરમિયાન કોઈ નાની અમથી વાત પણ મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે. અને પછી સર્જાય છે વાદ-વિવાદ અને અંતે બંને છુટા પડી જાય છે.

જો આવી પરિસ્થિતિ ઉભી ના થવા દેવી હોય તો…

મારા મત પ્રમાણે આપણે જયારે બાળકને લગ્ન માટે તૈયાર કરીએ છીએ ત્યારે

જો દીકરો હોય તો તેને સમજાવવું જોઈએ કે — કોઈની બહેન કે દીકરીને લાવી ને તેની જાળવણી કરતા શીખે. આખરે તો તે દીકરાની પાછળ જ આવી છે.

જો દીકરી હોય તો તેને સમજાવવું જોઈએ કે — જીવનમાં કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે તો તેનો તટસ્થતાથી સામનો કરી શકે.

હજી હમણાં જ…..અચાનક

 

હજી હમણાં જ……

એણે આ દુનિયા માં પ્રથમ શ્વાસ ભર્યો,
એણે આંખો ખોલી

એ મમ્મી-પપ્પાની આંગળી પકડીને ચાલી
એ ભઈલા ની જોડે સાયકલ માટે ઝગડી

એ પતંગિયાની પાછળ દોડી
એ સખીની જોડે સંતાકુકડી રમી

અને અચાનક…..

કોઈ આવ્યું….
ને
મમ્મી-પપ્પાની આંગળી છૂટી ગઈ,
ને
ચાલી નીકળી
એ “કોઈ” ની પાછળ

શું દીકરીની આટલી જ દોસ્તી?