જલ્સા કર બાપુ જલ્સા કર !!!

મારા એક બહેનને એમના બોસનું બહુ ટેન્શન કે ક્યાંક રીપોર્ટમાં ભુલો કાઢશે તો વગેરે વગેરે… અને હોવું પણ જોઈએ હોં.
એટલે કાલે હું તેમનું ટેન્શન હળવું કરવાની કોશીષ કરતો તો એવામાં દેવાંગભાઈ પટેલનું આ ગીત અચાનક જ યાદ આવી ગયું. આ ગીત એવું છે જે સાંભળીને બે ઘડી ટેન્શન ઓછું થઈ જાય છે. અને જો સમજી જાવ તો તો પછી ક્યારેય ટેન્શનનો સવાલ જ નથી રહેતો.
તો આ ગીતના Lyrics મારા બહેન માટે અને તમારા માટે પણ.
અરે ભઈ, Pause કરી કરીને બહુ મહેનતથી લખ્યા છે , ન ગમે તો ખોટે ખોટે પણ Like ઉપર વજન આપશો તો કંઈ દુબળા નહી પડી જાવ. દર વખતે તો ભઈ કોપી-પેસ્ટ ના કરાય ને, પપ્પા ખીજાય 🙂

Continue reading “જલ્સા કર બાપુ જલ્સા કર !!!”