God gave me….

 

 

ભગવાન  પાસે માણસ શું માંગે છે અને એના બદલામાં ભગવાન માણસ ને શું આપે છે તે દર્શાવતો મેઈલ.

(ફોર્વર્ડેડ મેઈલ મળેલ છે)

Advertisements

Some Nice Thoughts

 

 

આજે આ સુંદર વિચારો દર્શાવતો મેઈલ બધાની સાથે વહેચવા યોગ્ય લાગ્યો છે.