મોહમ્મદ રફી

 

આજે ૩૧ જુલાઈ.

આજે મોહમ્મદ રફી ની પુણ્યતિથી છે.

૩૧ વર્ષ પહેલા તે આ દુનિયા છોડીને ચાલી નીકળ્યા હતા.

આજે તેમની યાદ માં તેમના દ્વારા ગવાયેલ એક ગીત.

ચાહૂંગા મૈ તુઝે સાંજ સવેરે

ફિર ભી કભી અબ નામ કો તેરે

આવાઝ મૈ ન દૂંગા

 

દેખ મુઝે સબ હૈ પતા

સુનતા હૈ તું મન કી સદા

મિતવા… મેરે યાર

તુઝકો બાર બાર

આવાઝ મૈ ન દૂંગા…

 

દર્દ ભી તું, ચૈન ભી તું

દરસ ભી તું, નૈન ભી તું

મિતવા… મેરે યાર

તુઝકો બાર બાર

આવાઝ મૈ ન દૂંગા…

બડે અચ્છે લગતે હૈ

 

મને ગમતું એક મસ્ત રોમેન્ટિક ગીત. એકદમ હળવું, શાંતમધુર, વારે વારે સાંભળવું ગમે તેવું. 

 

બડે અચ્છે લગતે હૈ

યે ધરતી, યે નદીયા, યે રૈના ઔર તુમ

 

હમ તુમ કિતને પાસ હૈ, કિતને દુર હૈ ચાંદ સિતારે

સચ પૂછો તો મન કો જૂઠે લગતે હૈ યે સારે

મગર સચ્ચે લગતે હૈ, યે ધરતી, યે નદીયા, યે રૈના ઔર તુમ

 

તુમ ઇન સબ કો છોડ કે કૈસે કાલ સુબહા જાઓગી

મેરે સાથ ઇન્હેં ભી તો તુમ યાદ બહોત આઓગી

 

બડે અચ્છે લગતે હૈ

યે ધરતી, યે નદીયા, યે રૈના ઔર તુમ