દીવારો સે મિલકર રોના

દીવારો સે મીલકર રોના અચ્છા લગતા હૈ

હમ ભી પાગલ હો જાયેંગે, ઐસા લગતા હૈ

દુનિયા ભર કી યાદેં હમસે મિલને આતી હૈ

શામ ઢલે ઇસ સૂને ઘર મેં મેલા લગતા હૈ

હમ ભી પાગલ હો જાયેંગે, ઐસા લગતા હૈ

કિતને દીનો કે પ્યાસે હોંગે યારોં સોચો તો

શબનમ કા કતરા ભી જીનકો દરિયા લગતા હૈ

હમ ભી પાગલ હો જાયેંગે, ઐસા લગતા હૈ

કિસકો કૈસર પથ્થર મારું કૌન પરાયા હૈ

શીશ-મહલ મેં ઇક ઇક ચેહરા અપના લગતા હૈ

હમ ભી પાગલ હો જાયેંગે, ઐસા લગતા હૈ

દીવારો સે મીલકર રોના અચ્છા લગતા હૈ

હમ ભી પાગલ હો જાયેંગે, ઐસા લગતા હૈ

  Continue reading

Advertisements

ગઝલ

 

મુંહ કી બાત સુને હરકોઈ દિલ કે દર્દ કો જાને કૌન
આવઝો કે બાઝારો મેં ખામોશી પેહ્ચાને કૌન

સદીઓ સદીઓ વહી તમાશા, રાસ્તા રાસ્તા લમ્બી ખોજ
લેકિન જબ હમ મિલ જાતે જાતે હૈ, ખો જાતા હૈ જાને કૌન!

વો મેરા આઈના હૈ ઔર મેં ઉસકી પરછાઈ હું,
મેરે હી ઘર મેં રેહતા હૈ, મુજ જૈસા હી જાને કૌન

કિરણ કિરણ અલસતા સુરજ, પલક પલક ખુલતી નીંદે
ધીરે ધીરે બિખર રહા હૈ, ઝર્રા ઝર્રા જાને કૌન?

શ્રી જગજીત સિંહ ના ઘૂંટાયેલા અવાઝ માં આ ગઝલ ખુબ જ સુંદર લાગે છે.