તારી મુલાકાત


 

 

તારું મને

હંમેશ

આમ અલપ ઝલપ  મળી

ને જતા રહેવું

તે જોઇને

ઘણીવાર એમ થાય છે કે

તને મારા હૃદયમાં

ફીટ કરી દઉં

જેથી તું ક્યાય જાય જ નહિ

પણ સાથે

એવો વિચાર પણ આવી

જાય છે કે

મારું તને ફીટ કરવું

કદાચ તારા મારી પ્રત્યેના

પ્રેમને

ગુંગળાવી મારશે

ને પછીના તારા અબોલા

અસહ્ય હશે…..

ચાલ  જવા દે,

તું તો ઉડતું પંખી છે

તને તારું ગગન મુબારક

મારે તો બસ તું મારી ડાળ પર આવીને બેસે

તેવી અલપ ઝલપ મુલાકાત જ

બસ છે……

 

Advertisements

19 thoughts on “તારી મુલાકાત

  1. સારી કવિતા લખો છો 🙂

    કોઈને હ્રદયમાં ફીટ કરવા માટે સામેનાની મંજુરીની જરુર નહી. પાંજરામાં ફીટ કરવા હોય તો પુરાનાર સ્વતંત્રતા ગુમાવે 🙂

    પક્ષીને સ્વતંત્રતાના અભીનંદન 🙂

  2. પ્રિય પ્રિતીબહેન
    ‘તારી મુલાકાત’ સુંદર શબ્દોની કવિતા. દરેક બ્લોગિસ્ટનું પણ એક પંખી જેવું જ છે અલપ ઝલપ મળીને જતા રહે છે…..
    લી. પ્રફુલ ઠાર

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s