વાઈન ની બોટલ ના ઢાંકણાનો ઉપયોગ


 

 

 આજે નેટ સર્ફિંગ કરતા કરતા કંઈક અજુગતું જ હાથ લાગી ગયું. 

કંઈક અજુગતું એટલે  વાઈન ની બોટલ ના ઢાંકણાનો ઉપયોગ.

હવે આ ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે તમને અહી જોવા મળશે. 

તો કરો ક્લિક અને માણો સુંદર ફોટા.

 

creative uses of bottle corks

bottle corks images  

Bottle corks usage

 

 

 

 

4 thoughts on “વાઈન ની બોટલ ના ઢાંકણાનો ઉપયોગ

  1. હું જુદી જુદી જાતના બીની માળા બનાવું છું ખજૂરના ઠળિયા , પીચ ના, સુકા લીંબુ વગેરે ની માળા ,હાથમાં પહેરવાની બંગડીઓ જેવા ઘરેણા આતા
    એક અભિપ્રાય તમને મોકલવાનો હતો એ બીજાને મોકલાય ગયો એવી થોડીક ભૂલો થઇ ગઈ છે.

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.