રંગબેરંગી માછલીઓ


 

રંગબેરંગી માછલીઓ….

ઘણી વાર આપણી કલ્પના માં પણ ના હોય તેવા રંગની માછલીઓ જોવા મળે છે.

ઘણી માછલીઓ કદમાં નાની તો ઘણી વિરાટકાય હોય છે.

નાના હતા ત્યારે વડીલોની સાથે એક્વેરિયમ જોવા જતા. અને માછલીઓ જોઇને એમાં ખોવાઈ જતા.

હવે મોટા થયા એટલે એક્વેરિયમ જોવા જવાનો સમય ના મળે એટલે તેને ઘરમાં લાવીને બેસાડી દીધા.  🙂

અત્યારે વાસ્તુ માં એક્વેરિયમ નું મહત્વ હોવાને કારણે ઘણા ઘરોમાં એક્વેરિયમ જોવા મળે છે. સાથે એની સંભાળ અને દરકાર પણ એટલી જ લેવી પડે છે.

અત્યારે તો આ સ્લાઇડ શો માં જુદા જુદા એક્વેરિયમની મજા માણો.

 

This slideshow requires JavaScript.

10 thoughts on “રંગબેરંગી માછલીઓ

  1. અમે તો હજુ આજે ય માછલી ઘરમાં માછલી જોવાનું પસંદ કરીએ છીએ. ઘરે તો વૃક્ષો અને ફુલ છોડ ઉગાડવાનો આનંદ લઈએ:

    બગીચાની યે સંભાળ તો લેવી પડે – તે આનંદ દાયક અને સ્વાસ્થ્ય વર્ધક હોય છે. માછલીને તરતી જોવી ગમે પણ ઘણી વખત સંભાળને અભાવે મરતી જોવી ન ગમે. એટલે વ્યસન અને માછલીઓ થી દૂર સારા. 🙂

  2. Mઇનક્ષીબેન અને અશ્વિન ભાઈ ની વાત સાથે સંમત છું .
    કોઈ પ્રાણીને પાળો તો એને એવીરીતે રાખોકે એને કેદ જેવું નો લાગે .નહીતર પાલતું પ્રાણી કહેશે કે
    મુજકો આઝાદ કરડે વો કૈદ કરને વાલે

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.