થોડું હસી લઈએ


 
This is a picture of a public toilet in 
Houston from the outside
 

 
Now that you have seen the outside view,
 
Take a look at the inside view
 
...
  

It is made entirely of one-way glass! 
No one can see you from the outside, 
but when you are inside its like sitting in a clear glass box!
...
...
...
...
...
NEXT --
A PAINTED BATHROOM  FLOOR!!! 
Tenth floor of a hi-rise building.... ..... 
IMAGINE YOU ARE AT A PARTY .. 
AND THEN YOU HAVE TO VISIT THE BATHROOM....  
 
You open the door.... 
 
NOW, REMEMBER THE FLOOR IS JUST 

 
A PAINTED FLOOR !!! 
 
IT TAKES YOUR BREATH AWAY......
DOESN'T IT? 
SCROLL SLOOOOOOOOOOOOOOWLY....
...
...
...
...

WOULD THIS MESS UP YOUR MIND??? WOULD YOU BE ABLE TO WALK INTO THIS BATHROOM???
***************
FINALLY!! 
 
THIS IS A CEILING MURAL 
 
IN A SMOKER'S LOUNGE.  

(THIS IS A FORWARDED MAIL BY A FRIEND.  JUST WANTED TO SHARE HERE. 🙂 🙂 🙂 )

18 thoughts on “થોડું હસી લઈએ

 1. પ્રીતિજી!
  થોડુંક હસી લઇએ ત્‍યાંસુધી તો ઠીક. પણ, થોડી વધુ અપેક્ષા રહે છે તમારી પાસેથી
  ! કશુંક નક્કર આપો. વારંવાર વાંચવુ ગમે તેવું- તમારી ભીતરથી પ્રગટેલું.

  1. આપ મારા બ્લોગ પર પધાર્યા તે બદલ આપનો ખુબ ખુબ આભાર.
   મેં મારા બ્લોગ પર મારી થોડી કવિતાઓ અને થોડા પ્રસંગો તેમજ મનમાં ઉદભવતા વિચારો પણ મુક્યા છે. સમય મળ્યે તેના પર એક નજર કરી જોશો. કદાચ આપને ગમશે.
   અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે બ્લોગજગતથી દુર રહેવું પડ્યું. તેથી મારા તરફથી મોડા પ્રતિભાવ બદલ ક્ષમા માગું છું.

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.