અવાજ… કંઈક તૂટયાનો


 

 

વિચારોના વમળમાં

અટવાયેલી હું

ઘણી દુર ચાલી નીકળી હતી

ત્યાં જ

કંઈક અવાજ થયો

જાણે કઈ તૂટી ગયું હોય એવો

ઘરનો ખૂણે ખૂણો જોયો  

કઈ દેખાયું નઈ

ઘરની બહાર જોયું

ત્યાં પણ કઈ તૂટ્યા જેવું નહોતું

તો કંઈક તૂટ્યું ક્યાં?

પાંપણ પર અશ્રુ નું એક ટીપું

આવીને

બેસી ગયું

ત્યારે જાણ્યું

એ તો

દિલ તૂટ્યું હતું

 

Advertisements

10 thoughts on “અવાજ… કંઈક તૂટયાનો

 1. nice poem.. congrets..

  news… my coloum ‘Kavy setu’ stared from 2day (every tuesday) in Divy Bhaskar. which is aaswad of poems related to women’s life….

  Lata

 2. mane aa kavita khub gami ….
  પાંપણ પર અશ્રુ નું એક ટીપું

  આવીને

  બેસી ગયું

  ત્યારે જાણ્યું

  એ તો

  દિલ તૂટ્યું હતું

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s