ચાલો, કોઈ કવિતા લખીએ


 

ચાલો, કોઈ કવિતા  લખીએ

કોઈ મજાની કોઈ આનંદની વાત લખીએ

ચાલો, કોઈ કવિતા લખીએ

થોડી હસતી થોડી રમતી વાત લખીએ

ચાલો, કોઈ કવિતા લખીએ

થોડી સુખની થોડી દુઃખની વાત લખીએ

ચાલો, કોઈ કવિતા લખીએ

થોડી સ્મિતની થોડી આંસુની વાત લખીએ

ચાલો, કોઈ કવિતા લખીએ

થોડી વેદના થોડી સંવેદનાની વાત લખીએ

ચાલો, કોઈ કવિતા લખીએ

થોડી અંધારાની થોડી અજવાળાની વાત લખીએ

ચાલો, કોઈ કવિતા લખીએ

સૂર્ય ચંદ્ર ને તારા કેરી વાત લખીએ

ચાલો, કોઈ કવિતા લખીએ

થોડી ફૂલની થોડી કંટકની વાત લખીએ

ચાલો, કોઈ કવિતા લખીએ

થોડી માનવની થોડી દાનવની વાત લખીએ

ચાલો, કોઈ કવિતા લખીએ

થોડી જન્મની થોડી મૃત્યુની વાત લખીએ

ચાલો, કોઈ કવિતા લખીએ

વગર કારણની કોઈ વાત લખીએ

બસ, એમ જ….

 કોઈ કવિતા લખીએ

 

 

10 thoughts on “ચાલો, કોઈ કવિતા લખીએ

 1. chandravadan

  વગર કારણની કોઈ વાત લખીએ

  બસ, એમ જ….

  કોઈ કવિતા લખીએ
  Priti…Your Post..Your Kavita….Simple & I liked it !
  AND….
  I am adding…..
  Anek Karano Sathe Kavita Lakhi,
  Koi Karan Vagar Kavita Lakhi,
  ManMa Je Hatu Te Ja Kahi Didhu,
  Ane, E Ja Kavita Banta Dil Halaku Thayu !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar )
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Priti…I know you had visited my Blog..Inviting you again ..Hope to see you there soon !

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.