મારી કવિતા..!!!


 

 

કાગળને કલમનો સથવારો લીધો

શબ્દોએ સાથ નિભાવ્યો

ને એણે સ્વરૂપ ધર્યું

રચાઈ ગઈ કવિતા

વાંચી તો લાગ્યું કંઈક ખૂટતું

નથી સ્પર્શતી કવિતા મનને

કાગળ, કલમને મારા શબ્દો

છે અતિસુંદર

તો આમ કેમ થયું?

એકદમ સ્મિત રેલાઈ ગયું

ચહેરા પર

બધું જ હતું કવિતામાં

પણ

નહોતી તો માત્ર 

લાગણીઓ….!!!!!

 

9 thoughts on “મારી કવિતા..!!!

  1. લાગણી સાથે કરેલ કર્મ પૂજા બની જાય છે – ભાવ વગરની પૂજા એ નીરર્થક કર્મકાંડ બની જાય છે.

    પણ
    નહોતી તો માત્ર
    લાગણીઓ….!!!!!

    કવિતામાં આટલું ઉમેરવાથી તેમાં લાગણીઓ ઉમેરાણી.

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.