તું સાંભળીશ ને…


 

 

મારે તને કંઈક કહેવું છે…

તું સાંભળીશ ને!

હું ઝંખું છું તને  

તારા  સ્મિત ને

કેવો  અદભૂત  હશે એ  અહેસાસ 

જયારે  એકબીજાને  પ્રથમ  સ્પર્શ  હશે

એકબીજાને જોયા કરીશું ટગર ટગર  

જયારે  આપણી  આંખો મળશે

સમજીશ તને હું 

અને મને સમજશે તું 

આપણી વચ્ચે હશે

માત્ર પ્રેમ, વ્હાલ ને લાગણીઓ

 તારી  હુંફ  ને

તને  પામીને  સંપૂર્ણ  થવાને

રાહ  જોઉં  છું  તારી

અધુરી  છું  તારા  વિના  

તું  સાંભળે  છે  ને  

મારી અંદર રહેલા

મારા  અંશ…

 

 

16 thoughts on “તું સાંભળીશ ને…

 1. તીવ્રતાથી અને લાગણીથી કહેવાયેલા શબ્દો કોઈક નિષ્ઠુર જીવ ન સાંભળે – લાગણીશીલ હૈયા તો જરૂર સાંભળે. તમે કહો જે કહેવું હોય તે સાંભળનારા સાંભળશે – સાંભળશે અને સાંભળશે.

   1. બાળક સાથે વાત કરવાથી બાળકને ગર્ભમાંયે સારું લાગે છે – અત્યારથી તેને શક્તિશાળી અને દિવ્ય વિચારો આપવા.

    હું જ્યારે ગર્ભમાં હતો ત્યારે મારી માતા સતત રટ્ય઼ા કરતી :

    જનની જણ તો ભક્ત જણ, કાં દાતા કાં શૂર
    નહિં તો રહેજે વાંઝણી, મત ગુમાવીશ નૂર

    મને ખબર નથી મારી માતાની અપેક્ષાઓ હું પુરી કરી શક્યો છું કે નહિં પણ પુરી કરવાનો પ્રયાસ કરુ છું.

   2. બાળક સાથે વાત કરવાથી બાળકને ગર્ભમાંયે સારું લાગે છે – અત્યારથી તેને શક્તિશાળી અને દિવ્ય વિચારો આપવા.

    — તમારી આ વાત સાથે હું પણ સહમત છું.

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.