ચાલ ને સખી, બાળક બનીએ


 

 

ચાલ ને સખી, બાળક બનીએ

ફરી પા-પા પગલી માંડીએ

આંખોમાં કુતૂહલને ભરી દુનિયા ફરીથી નિહાળીએ

જીવનમાં નિર્દોષતા ભરીએ

કોઈને ફરિયાદ ન કરીએ

ચિંતા અને ફિકરની ફાકી કરીને

રોજ જીવન નવું જીવીએ

ફૂલ, પંખી ને પવન ની દોસ્તી કરીએ

હાથમાં લઈને હાથને દોડીએ

દરિયાને કિનારે જઈને

શંખ, છીપ ને મોતી વીણીએ

દુર ગગનમાં વસતાં પેલા

ચાંદ ને તારા ની પાસે જઈએ

ચાલ ને સખી, બાળક બનીએ

 

 

 

 

8 thoughts on “ચાલ ને સખી, બાળક બનીએ

  1. ઉંમરથી તો ફરી બાળક ન બની શકાય પણ આપણી અંદર રહેલ બાળક હંમેશા જિવંત રહે તે વિચાર સુદ્ધાં ઉત્સાહપ્રેરક છે. આમ તો બાળકની વ્યાખ્યા ન કરી શકાય – બાળક એટલે બાળક. તેમ છતાં બાળકમાં મુખ્યત્વે બાળપણ જેવું શું છે?

    તો તે છે તેની જીજ્ઞાસા, નાની કે મોટી દરેક ચીજ વસ્તૂઓ પ્રત્યેનો કુતુહલ ભાવ અને કોઈ પણ વસ્તુ ના તરત માલીક બની જવાની ઈચ્છા અને ત્યાર બાદ તેમ ન થઈ શકે તો તરત રડી પડવાની સહજતા અને પરીણામે પ્રાપ્ત થતું નવું જ્ઞાન.

    જે સતત શીખે છે તે સતત બાળક રહી શકે છે. કોની પાસેથી શીખવું તે નહિં પણ નીરંતર શીખવું તે આનંદપ્રદ બાબત છે.

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.