અટવાયો માણસ


 

જીવનની ઘટમાળ વચ્ચે અથડાતો

અટવાયો માણસ

સુખ ને દુઃખની વચ્ચે ધક્કા ખાતો

અટવાયો માણસ

ખરચા ને બચતની વચ્ચે ઝોલા ખાતો

અટવાયો માણસ

નસીબને દોષ દેતો, સહન કરતો

અટવાયો માણસ

સવાર પડે દોડતો, સાંજ પડે થાકતો

અટવાયો માણસ

સગાં, સ્નેહી,  વડીલ વચ્ચે રોજ કૂટાતો

અટવાયો માણસ

સમયની લહેરો વચ્ચે આમતેમ ફંગોળાતો

અટવાયો માણસ

ચાર દિવસની જીંદગીમાં, ચાર જુગ જીવતો

અટવાયો માણસ

કંટાળી ક્યારેક,  વળી ત્રસ્ત થઇ, અંતની રાહ જોતો

અટવાયો માણસ

કેમેય કરી ના છૂટી શકતો

અટવાયો માણસ

10 thoughts on “અટવાયો માણસ

  1. કોઈ વાક્ય પર ભાર મુકવા માટે ’જ’ મુકીએ તો તેમાં ઉદાસ થવા જેવું શું છે?

    આપના કાવ્યમાં વારંવાર કેટલીયે જગ્યાએ માણસ અટવાયો છે – જે માણસ ખુલ્લા દિલે, પ્રસન્ન ચિત્તે વાતચિત અને વ્યવહાર નથી કરી શકતો તે અટવાઈ જાય છે. માણસને પોતાની જાતમાં એટલો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે તે ક્યાંય અટવાયા વગર પોતાના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધી શકે. શું નદીને રસ્તામાં અડચણ આવે તો તે વહેતી અટકી જાય કે આગળ માર્ગ શોધે?

    નદીનું ઉછળવું, કુદવું, પછડાવું, અથડાવું, વહેવુ અને આગળ વધવું એ તો એનું જીવન છે. વાતે વાતે ઉદાસી તે કાઈ હર હાલમેં ખુશ થવાની ચાવી કહેવાય?

    આ વાત હું વારંવાર કહેવા માંગું છું કે – આપણે હર હાલમેં ખુશ રહેવું 🙂

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.