ચાલો એકલા


 

 

ચાલો એકલા

સાથે આવે ન આવે કોઈ

ચાલો એકલા

રાહની મુશ્કિલને ગળે લગાવી

ચાલો એકલા

રાહના પત્થરને મિત્ર બનાવી

ચાલો એકલા

સચ્ચાઈ ને સાથી બનાવી

ચાલો એકલા

ચાલતા રહો એકલા

સમજી આવશે સાથે બધા

ચાલો એકલા  

(શ્રી અતુલભાઈની સુંદર પંક્તિઓ જોડતા)

સાથ મળે તો ધન્યતા

નહિ તો માણો એકલતા

ચાલો એકલા

આદિ ભલે એકલતા

અંત નથી શૂન્યતા

મંઝીલ પર સાથે બધા

ચાલો એકલા

 

Advertisements

4 thoughts on “ચાલો એકલા

  1. સાથ મળે તો ધન્યતા
    નહિં તો માણો એકલતા
    ચાલો એકલા

    હું કવિ નથી, હા એ ખરું કે કવિતા મને વરી છે – ક્યારેક વાનર નકલ કરવાનો પ્રયાસ કરુ છું 🙂

    • તમને મળેલા પ્રતિભાવો પર મેળવનાર અને આપનારનો સહિયારો અધિકાર છે – છૂટ છે તમને જોડવાની

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s