ચાલો એકલા


 

 

ચાલો એકલા

સાથે આવે ન આવે કોઈ

ચાલો એકલા

રાહની મુશ્કિલને ગળે લગાવી

ચાલો એકલા

રાહના પત્થરને મિત્ર બનાવી

ચાલો એકલા

સચ્ચાઈ ને સાથી બનાવી

ચાલો એકલા

ચાલતા રહો એકલા

સમજી આવશે સાથે બધા

ચાલો એકલા  

(શ્રી અતુલભાઈની સુંદર પંક્તિઓ જોડતા)

સાથ મળે તો ધન્યતા

નહિ તો માણો એકલતા

ચાલો એકલા

આદિ ભલે એકલતા

અંત નથી શૂન્યતા

મંઝીલ પર સાથે બધા

ચાલો એકલા

 

4 thoughts on “ચાલો એકલા

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.