હજી હમણાં જ…..અચાનક


 

હજી હમણાં જ……

એણે આ દુનિયા માં પ્રથમ શ્વાસ ભર્યો,
એણે આંખો ખોલી

એ મમ્મી-પપ્પાની આંગળી પકડીને ચાલી
એ ભઈલા ની જોડે સાયકલ માટે ઝગડી

એ પતંગિયાની પાછળ દોડી
એ સખીની જોડે સંતાકુકડી રમી

અને અચાનક…..

કોઈ આવ્યું….
ને
મમ્મી-પપ્પાની આંગળી છૂટી ગઈ,
ને
ચાલી નીકળી
એ “કોઈ” ની પાછળ

શું દીકરીની આટલી જ દોસ્તી?

4 thoughts on “હજી હમણાં જ…..અચાનક

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.