સુંદર કેરાલા ૧૦


Thekkady wildlife sanctuary, Idukki……….

 

 

Elephants Roaming in Thekkady…………..

 

Advertisements

3 thoughts on “સુંદર કેરાલા ૧૦

  1. પ્રીતીબેન, તમારા કેરાલાના ફોટા ખુબ જ ગમ્યા. તેમાં ય અરુથીરપલ્લીનો ધોધ તો
    ખુબ ગમ્યો. હું ક્યારેક તે જોવા જરૂર જઈશ. તમારા પ્રવાસના બીજાં ફોટા મુકજો.
    પ્રવીણ શાહ

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s