દિલ આજ શાયર હૈ


 

 

દિલ આજ શાયર હૈ, ગમ આજ નગમા, શબ યે ગઝલ હૈ સનમ

ગૈરો કે શેરો કો ઓ સુનનેવાલે હો ઇસ તરફ ભી કરમ

આકે ઝરા દેખ તો તેરી ખાતિર હમ કિસ તરહ સે જીયે – ૨

આંસુ કે ધાગે મેં સીતે રહે હમ જો ઝખ્મ તુને દિયે

ચાહત કી મેહફીલ મેં ગમ તેરા લેકર કિસ્મત સે ખેલા જુઆ

દુનિયા સે જીતે પર તુઝસે હરે યું ખેલ અપના હુઆ…….

યે પ્યાર હમને કિયા જિસ તરહ સે ઉસકા ન કોઈ જવાબ – ૨

ઝર્રા થે લેકિન તેરી લૌ મેં જલકર હમ બન ગયે આફતાબ

હમ સે હૈ ઝીંદા વફા ઔર હમ હી સે હૈ તેરી મેહફીલ જવાં

જબ હમ ન હોંગે તો રો રો કે દુનિયા ઢુંઢેગી મેરે નિશા……..

યે પ્યાર કોઈ ખીલોના નહિ હૈ હર કોઈ લે જો ખરીદ – ૨

મેરી તરહ ઝીંદગી ભાર તડપ લો ફિર આના ઇસ કે કરીબ

હમ તો મુસાફિર હૈ કોઈ સફર હો હમ તો ગુઝર જાયેંગે હી

લેકિન લગાયા હૈ જો દાવ હમને વો જીતકર આયેંગે હી……

Advertisements

4 thoughts on “દિલ આજ શાયર હૈ

  1. शायर के गम की कोख से ही गजल पैदा होती हे ,
    अगर दिल में सुलगते हुए अरमा न होते तो न शायर होता ,
    और न आंसू में सिसकिया लेती हुई गजल …………
    सीमा दवे

  2. This fabulous song is written by Niraj, who wrote not much for Bollywood but is still today heartthroabing. In Niraj song you would never find repeation of lines and para like any other Bollywood lyric writer do. Excellent combination of feelings and love !!

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s