સુંદર કેરલા ૫


AthiraPally WaterFalls, Chalakudy, Thrissur dist.

 

 

4 thoughts on “સુંદર કેરલા ૫

 1. જળ પ્રપાત હે વહો નિરંતર, અનંત યુગોથી અનંત રાગથી,
  ગીત ઊઠે તુજ મહા નિરંતર, જળ પ્રપાત હે વહો નિરંતર.
  મહાર્ણ્વોનું મૌન ઓગળે, વાદળ વરાળ આગ ઓગળે;
  સતત સતત આ ધૈર્ય ભાવનું કેવું વિસ્મિત જંતર !
  જળ પ્રપાત હે વહો નિરંતર.
  અનરાધાર તું, ધોધમાર તું, સરળ સહજ પણ ધરાધાર તું;
  તવ ચરણોમાં શોભે કેવું મેઘધનુનું તંતર !
  જળ પ્રપાત હે વહો નિરંતર.
  -ભાગ્યેશ જ્હાં

  સાંભળવા માટે
  http://urmisaagar.com/saagar/?p=2533

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s