સુંદર કેરાલા ૨


 

Kannur – Kannur Dist 

 

Advertisements

9 thoughts on “સુંદર કેરાલા ૨

 1. કેરાલા (??) કેટલાં ફોટા છે? કેરાલા ફરવા જવાનું મન થઈ જાય તેવા ફોટોગ્રાફ્સ છે. જો કે આ વેકેશનમાં તો એક અઠવાડીયું પુના જવાનું આયોજન છે.

  • હસતે હસતે કટ જાયે રસ્તે
   જીંદગી યું હી ચલતી રહે
   ખુશી મીલે યા ગમ, બદલેંગે ના હમ
   દુનિયા ચાહે બદલતી રહે

   આ ગીતના શબ્દો મને ગમે છે – જો કે દરેક વખતે તેનું પાલન કરવું અઘરું હોય છે – તમને આ ગીતના શબ્દો ગમે છે કે નહીં?

   • દ્રઢ નિશ્ચય હોય તો એટલું અઘરું નથી પડતું.

    અને હા, આ ગીતના શબ્દો જેટલા સરળ તેટલા જ સરસ છે.

   • હા,

    એ વાત સાચી.

    કદમ અસ્થિર હો તેને ક’દી રસ્તો નથી જડતો,
    અડગ મનના મુસાફરને હિમાલય પણ નથી નડતો.

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s