યે રાતે નયી, પુરાની


 

યે રાતે નયી,  પુરાની

આતે, આતે જાતે, કહતી હૈ કોઈ કહાની

આ રહા હૈ, દેખો કોઈ

જા રહા હૈ, દેખો કોઈ

સબ કે દિલ હૈ જાગે જાગે

સબ કી આંખે ખોયી ખોયી

ખામોશી કરતી હૈ બાતે

ક્યા સમા હૈ, જૈસે ખૂશબૂ

ઉડ રહી હો કલિયો સે

ગુજરી હો નીન્દિયા મેં

પલકો  કી ગલિયો સે

સુંદર સાપનો  કી  બારાતે

કૌન જાને કબ ચલેગી

કિસ તરફ સે યે હવાયે

સાલ  ભર  તો યાદ રખના

ઐસા ના હો ભૂલ જાયે

ઇસ રાત કી મુલાકાતે

યે રાતે નયી,  પુરાની

આતે, આતે જાતે, કહતી હૈ કોઈ કહાની

Advertisements

One thought on “યે રાતે નયી, પુરાની

 1. પ્રિય સુશ્રીપ્રિતિબહેન,

  આપનું બ્લૉગ જગત માં સ્વાગત છે.

  આપ મૌલિક લેખન પણ જરૂર અજમાવજો કારણકે,

  ” हमको सब ढूंढेंगे, हमारे जाने के बाद,
  लफ़्ज़ कुछ कहेंगे, मौन छा जाने के बाद..!!”

  માર્કંડ દવે.

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s