એક વલ્ગર વાર્તા


લેખક : અશોક દવે

પ્લૉટ એવો ઘડવામાં આવ્યો હતો કે, રાજુ ઘેર ન હોય ત્યારે અજીતસિંહ ફોન કરે અને સામે છેડે ફોન મઘુભાઇ ઉપાડે તો જ વાત કરવી. અને એમાં તો બહુ નહિ, થોડી ય રાહ જોવી ન પડી. રાજીયો ઘેર નહિ ને ફોન સીધો મઘુભઈ’એ જ ઉપાડ્યો.

– હેલ્લો, રાજુભાઈ ?

– કોણ બોલો ?

આગળ વાંચવા નીચે આપેલ લીંક પર ક્લિક કરો.

http://service.gurjardesh.com/unicode.aspx/www.gujaratsamachar.com/gsa/20020410/guj/supplement/bapor.html

One thought on “એક વલ્ગર વાર્તા

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.