તારો મેં સજકે


તારો મેં સજકે અપને સુરજ સે

દેખો ધરતી ચાલી મિલને

ઝનકી પાયલ મચ ગઈ હલચલ

અંબર સારા લગા હિલને

(હૈ ઘટાઓ કા, દો નૈન મેં કાજલ

ધૂપ કા મુખ પે, ડાલે સુનહરા સા આંચલ ) …..૨

હો…… યું લહરાઈ, લી અંગડાઈ,

લાગી જૈસે ધનક ખીલને 

તારો મેં સજકે, અપને સુરજ સે………

(આગ સી લપકે, જલતી હુઈ રાહેં

જી કો બહલાયે, બેચૈન તુફાં કી આહે )…….૨

હો……. ના ડરેગી,  ના રુકેગી

દેખે ક્યાં હો કહા દિલ ને

તારો મેં સજકે, અપને સુરજ સે………..

5 thoughts on “તારો મેં સજકે

  1. આ ફીલ્મનું એક અન્ય ગીત પણ માણવા લાયક છે –

    મન કી પ્યાસ મેરે મનસે ન નીકલી
    ઐસી તડપુ કે જૈસે જલ બીન મછલી

    ભાવનગરમાં ઘણાં વર્ષો પહેલાં એક જાદુનો ખેલ જોવા ગયાં હતા. તેમાં છેલ્લો શો હીપ્નોટીઝમનો હતો. ઘણાં બધાં બાળકો અને કીશોરોને સ્ટેજ પર બોલાવીને તેમને હીપ્નોટાઈઝ કરીને જુદા જુદા ગીતો વગાડવામાં આવ્યાં અને દરેક બાળકો અને કીશોરો તે ગીત પ્રમાણે ભાવ અનુભવવા લાગેલા. જેમ કે ગરમીનું વર્ણન આવે તો શર્ટ ઉતારવા લાગે, ઠંડીનું ગીત આવે તો ધૃજવા લાગે. છેલ્લે આ ગીત વગાડ્યું હતું અને એક કીશોર કે જેણે કદીયે નૃત્ય કર્યું ન હતું તેણે આબે હૂબ નૃત્ય કરી બતાવ્યું હતું.

    ટુંકમાં કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે મનની ગાઢ અસર શરીર પર થાય છે.

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.