વેકેશન આ ગયા… ઔર પાર્ટી અભી બાકી હૈ!


લેખક : જય વસાવડા

વાંચવા-જોવા જેવી દસ કૃતિઓના આસ્વાદથી ઉમેરો રજાઓમાં સ્વાદ!

‘વાંચે ગુજરાત’ને અમુક ગરવા ગુજરાતી વેપારીઓએ ‘વેંચે ગુજરાત’માં ફેરવી નાખ્યું છે! ન વેંચાતા, ન વેંચાયેલા, ન વેંચાઈ શકે એવા પુસ્તકો (?)ને જથ્થાબંધ વેંચી નાખવાથી એ વંચાઈ જવાનો તૃપ્ત ઓડકાર મંચસ્થ થઈ જતા મહાનુભવોને તરત જ આવી જતો હોય છે. એટલે સ્તો પબ્લિક વાંચવાની વાતો કરતી કરતી ફિલ્મોની એરકન્ડીશન્ડ ટાઢકમાં બેસી જાય છે. હશે, પણ આપણું તો વાંચવા જેવી બૂક્સ અને જોવા જેવી ફિલ્મ્સનું ચેકલિસ્ટ દર વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ તૈયાર છે. બસ, તમે તૈયાર છો ને?

આગળનો લેખ વાંચવા અહી કિલક કરો.

http://www.gujaratsamachar.com/20110424/purti/ravipurti/specto.html

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s