દીવારો સે મિલકર રોના


દીવારો સે મીલકર રોના અચ્છા લગતા હૈ

હમ ભી પાગલ હો જાયેંગે, ઐસા લગતા હૈ

દુનિયા ભર કી યાદેં હમસે મિલને આતી હૈ

શામ ઢલે ઇસ સૂને ઘર મેં મેલા લગતા હૈ

હમ ભી પાગલ હો જાયેંગે, ઐસા લગતા હૈ

કિતને દીનો કે પ્યાસે હોંગે યારોં સોચો તો

શબનમ કા કતરા ભી જીનકો દરિયા લગતા હૈ

હમ ભી પાગલ હો જાયેંગે, ઐસા લગતા હૈ

કિસકો કૈસર પથ્થર મારું કૌન પરાયા હૈ

શીશ-મહલ મેં ઇક ઇક ચેહરા અપના લગતા હૈ

હમ ભી પાગલ હો જાયેંગે, ઐસા લગતા હૈ

દીવારો સે મીલકર રોના અચ્છા લગતા હૈ

હમ ભી પાગલ હો જાયેંગે, ઐસા લગતા હૈ

 

Advertisements

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s