ગઝલ


 

મુંહ કી બાત સુને હરકોઈ દિલ કે દર્દ કો જાને કૌન
આવઝો કે બાઝારો મેં ખામોશી પેહ્ચાને કૌન

સદીઓ સદીઓ વહી તમાશા, રાસ્તા રાસ્તા લમ્બી ખોજ
લેકિન જબ હમ મિલ જાતે જાતે હૈ, ખો જાતા હૈ જાને કૌન!

વો મેરા આઈના હૈ ઔર મેં ઉસકી પરછાઈ હું,
મેરે હી ઘર મેં રેહતા હૈ, મુજ જૈસા હી જાને કૌન

કિરણ કિરણ અલસતા સુરજ, પલક પલક ખુલતી નીંદે
ધીરે ધીરે બિખર રહા હૈ, ઝર્રા ઝર્રા જાને કૌન?

શ્રી જગજીત સિંહ ના ઘૂંટાયેલા અવાઝ માં આ ગઝલ ખુબ જ સુંદર લાગે છે.

 

Advertisements

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s