એક કવિતા

કવિ શ્રી સુરેશ દલાલ દ્વારા લખાયેલ સુંદર કવિતા

સવારના શિખર પર

વૃક્ષ થઇ ને ડોલતો

મૌન માં મ્હોરતો

નીરવ કલ્લોલતો

કોણ છું, કોણ હતો

કઈ જાણું નહિ

માત્ર માણુ અહી

હું મને ક્યારનો

છલોછલ પ્યાર થી

અકળ ઇતબાર થી

ઉજવું છું મને

હર પળે હર ક્ષણે

હવા પણ રણઝણે

સવારના શિખર પર