ફોટો


અહી રજુ કરેલા કેટલાક ફોટા મને મેઇલ માં મળેલા છે,  તો કેટલાક ફોટા નેટ પર થી ગમ્યા તેનું કલેક્શન કરેલું છે.

Advertisements

8 thoughts on “ફોટો

  1. મારે પણ થોડી ગરબડ થઇ ગઇ … ઉપરના નેવીગેશન બારમાં ફોટો ક્લીક કરવાને બદલે જમણીબાજુની પેનલમાં ફોટો ક્લીક કર્યા કરતો હતો. …. પછી સાચી જગ્યાએ પહોંચી ગયો !!!

    • એવું તો ચાલ્યા કરે. 🙂
      મુલાકાત બદલ આભાર.
      અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે બ્લોગજગતથી દુર રહેવું પડ્યું. તેથી મારા તરફથી મોડા પ્રતિભાવ બદલ ક્ષમા માગું છું.

આપનું મંતવ્ય જણાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s